246469930_10158708852987736_5759458638896948185_n.jpg

თეკუნა . Tekuna 

ახლა უკვე სესიაზე მონაწილეთა დაჟინებული თხოვნის გამო, გადავწყვიტეთ ნეიროგრაფიკის პრაქტიკა მალე გავიმეოროთ. 

მათთვის კი ვისაც კათარზისული პრაქტიკის შესახებ ჯერ არ გაუგია: 
თერაპიის ამ მეთოდის ეფექტურობის და თეკუნას პროფესიონალიზმის გამო, გპირდებით, კიდევ ბევრჯერ გვექნება როგორც ჯგუფური ისე ინდივიდუალური სესიები.
ნეიროგრაფიკული არტ-თერაპია არ მოითხოვს ხატვის ცოდნას. პროცესი ერთი დიდი მოგზაურობაა, სადაც ღრმად ვუკავშირდებით საკუთარ მეს, გზას ვუთმობთ საკუთარ შეგრძნებებს და ვიღებთ საკუთარ წინააღმდეგობებს.
პრაქტიკის შესახებ:
საკუთარი თავის უკეთ შეცნობაში

ფსიქოსომატური სიმპტომების მოხსნაში

ენერგეტიკული ბლოკების დაშლა-გაშვებაში

გვეხმარება შფოთის და ფობიების დაძლევაში

ჩვენთვის სასურველი მიზნების და მდგომარეობების მიღწევაში, დესტრუქციული შეზღუდვების მოხსნის გზით

მძლავრი თერაპიული ეფექტი აქვს

ხატვის ცოდნა არ არის აუცილებელი
ვრცლად თეკუნა მოგვითხრობს: 

 ყველას გვაქვს სურვილები და მიზნები. ვემზადებით, ვგეგმავთ, ვცდილობთ მაქსიმალურად მივყვეთ ამ გეგმას, მაგრამ შედეგი რატომღაც არ დგება. რატომ ხდება ასე?

 საქმე იმაშია, რომ შინაგანი შიშები (ნამდვილად გამომივა?), ბლოკები (ალბათ ვერ შევძლებ/არ ვიმსახურებ), დესტრუქციული პროგრამები (წარმატებული ხალხი წარმატებისთვის ბედნიერებას წირავს/არ აქვს პირადი ცხოვრება) არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მივაღწიოთ სასურველ შედეგს. ეს ყველაფერი “ჩალაგებული” გვაქ ქვეცნობიერში, A წერტილიდან B წერტილისკენ სავალ გზაზე.

სწორედ ამ წინააღმდეგობების დამუშავებას და გაშვებას ემსახურება ეს მეთოდი.

უმეტესად შედეგი დგება უკვე პროცესის დროს, რადგან ნეიროგრაფიკა არის პროცესუალური თერაპია და ცვლილებები ხდება აქ და ახლა - ანუ უკვე ხატვის დროს.
ჯგუფური ნეიროგრაფიკა ჩატარდება:

სამშაბათს 20:45 -23:00 


პრაქტიკის ღირებულება: 1 გაკვეთილი 30 ლარი

4 გაკვეთილი- 100 ლარი. 

ინდივიდუალური - 1 გაკვეთილი - 190 

3  გაკვეთილი - 480 

 Due to the high interests and requests of the participants on the first session, we decided to repeat the practice of Neurography
For those who have not yet heard about cathartic practice:
Due to the effectiveness of this method of therapy and Tekuna's professionalism, we promise that we will have many more group and individual sessions. 
Neurographic art therapy does not require drawing knowledge. The process is one big journey where we connect deeply with our own selves, give way to our own feelings, and accept our own contradictions.
About practice:
In better self-awareness⠀
I n the removal of psychosomatic symptoms⠀
Helps us to overcome anxiety and phobias⠀
Achieving the goals and conditions we desire by removing destructive behavior
It has a powerful therapeutic effect
* Knowledge of drawing is not required
Tekuna tells us more: 
We all have desires and goals. We are preparing, we are planning, we are trying to follow this plan as much as possible, but for some reason the result is not. Why is this happening?
The fact is that the inner fears (really come out?), Blocks (maybe I can not / do not deserve), destructive programs (successful people sacrifice happiness for success / do not have a personal life) do not allow us to achieve the desired result. We have all this "bundled" in the subconscious, on the way from point A to point B.
It is this method that serves and processes these contradictions.
Most of the time, the result is already in the process, because neurography is a procedural therapy and changes take place here and now - already during the drawing.
Next Neurography will take place:  

one group class- 30 gel . 

4 visit - 100 gel. 

indivdual class - 1 visit 190 gel 

3 visit - 480 gel.