top of page
WhatsApp Image 2023-09-15 at 13.46.31.jpg

 

 

 პარასკევს 24 მაისს გეპატიჟებით დილის ტაიჩისა და ციგუნის კლასში.

ღია გაკვეთილზე დასწრების ღირებულაა 15 ლარი.

კლასს გაუძღვება ლაშა სუმბულაშვილი, რომელიც საბრძოლო ხელევნებით 1988 წლიდან არის დაკავებულა. ის საერთაშორისო ტურნირების მრავალგზის გამარჯვებული და ტაიჩის მსოფლიო ჩემპიონია. 

რეგულარული პრაქტიკები ჩატარდება: 

ორშაბათს ოთხშაბათსა და პარასკევს
9:00 - 10:00 საათზე

 კლასი იქნება როგორც დამწყებ ასევე გამოცდილი მოვარჯიშეებისთვის. .

რა არის ციგუნი და ტაიჩი და რას უნდა მოველოდეთ რეგულარული პრაქტიკით.

ლაშა თავად გვიამბობს: 

 ციგუნი, ნიშნავს შინაგანი ენერგიის მართვას, რომელიც შეიცავს კომპლექსურად ფიზიკურ, ენერგეტიკულ, მენტალურ ვარჯიშებს ორგანიზმის ჯანმრთელობისა და დღეგრძელობის შესანარჩუნებლად.

 ციგუნი შეიცავს მრავალ კომპლექსურ სავარჯიშოებს.


ციგუნი აუმჯობესებს იმუნურ სისტემას და ეხმერება ადამიანის ორგანიზმს უკეთესად ფუნქციონირებაში. ასევე მთლიანობაში აუმჯობესებს ჯანმრთელობის მდგომარეობას, მატებს ენერგიასა და სიცოცხლის ხალისს.

 ტაი ჩი საბრძოლო ხელოვნებაის ის მიმართულებაა რომელიც ადამიანის ფიზიკურ და მენტალურ მხარეს აყალიბებს. უშუალოდ მოქმედებს ჯანმრთელობაზე, შინაგან სამყაროს აწესრიგებს და აბალანსებს.

 ტაი ჩი და ზოგადად უშუს მიმართულებები ადამიანს უყალიბებს დისციპლინას უმაღლეს დონეზე, ხდება უფრო წარმატებული, შრომისუნარიანი და შესაბამისად ადაპტირებული ხდება ამ სამყაროში, მითუმეტეს რომ დღეს გვაქვს ასეთი ქაოსური სამყარო. ვარჯიში ამაღლებს იმუნიტეტს, გვეხმარება შინაგანი და გარეგანი სამყაროს გაძლიერებაში რაც გაგვიმარტივებს ამ პერიოდის გადალახვას, როგორც ემოციურად ასევე ფიზიკურად. "

 

 

Join us for a rejuvenating and invigorating Tai Chi and Qi Gong class every Monday, Wednesday, and Friday from 9:00  AM to 10:00 AM. Whether you're a complete beginner or an experienced practitioner, this class is designed to cater to all levels of experience.

About the Instructor
Your instructor, Lasha Sumbulashvili, is a renowned expert in the field. With numerous victories in international tournaments and the prestigious title of World Champion in Tai Chi, Lasha has dedicated his life to the practice of martial arts since 1987. His wealth of experience and knowledge make him the perfect guide for your Tai Chi and Qi Gong journey.

Class Benefits

Start Your Day Right: Begin your mornings with positivity and mindfulness as you embrace the tranquility of Tai Chi and Qi Gong. Our class will set the perfect tone for a productive day ahead.

Boost Your Energy: Through gentle movements, breathing techniques, and focused meditation, you'll tap into a wellspring of vitality. Feel recharged and ready to face the day's challenges.

Open Your Heart and Mind: Tai Chi and Qi Gong aren't just about physical exercise; they also nourish your inner self. Cultivate a calm and open mind while connecting with your body and spirit.

Inclusive for All: Regardless of your experience level, our class is designed to accommodate everyone. Whether you're taking your first steps into these ancient arts or refining your existing practice, you'll find value and growth in our sessions.

What to Expect
In each class, you'll explore the graceful, flowing movements of Tai Chi and the harmonious, meditative postures of Qi Gong. Lasha will guide you through a series of exercises that promote balance, flexibility, and inner peace. As you synchronize your movements with your breath, you'll unlock the transformative power of these ancient practices.

Location
The classes will be conducted at Lumos yoga studio (Sairme St 71), providing a serene environment conducive to mindfulness and relaxation.

Registration
To secure your spot in this transformative morning class, simply sign up in advance. Limited slots are available, so don't miss this opportunity to experience the benefits of Tai Chi and Qi Gong with a world champion instructor.

Prepare to embark on a journey of self-discovery and well-being. Join Lasha Sumbulashvili and fellow enthusiasts in our Tai Chi and Qi Gong classes, and let the beauty of these ancient arts enrich your life. Whether you're seeking physical vitality, mental clarity, or a deeper connection with your inner self, our class has something to offer everyone. We look forward to sharing this enriching experience with you.

For finding us at the park call us on this number:


595 620 001
or text us here in chat
you can find our yoga studio on this adress
Sairme str.#71 (in Godziashvili Park 

See less

bottom of page